Tegelmäster > # Typografi och sektioner

Typografi och sektioner

Typografi:

H1
lg: 56px / 64px – Bold – 0em
md: 48px / 54px – Bold – 0em
sm: 40px / 48px – Bold – 0em

H2
lg: 30px / 40px – Bold – 0.02em
md: 28px / 36px – Bold – 0.018em
sm: 24px / 32px – Bold – 0.018em

H3
lg: 26px / 32px – Bold – 0.02em
md: 24px / 30px – Bold – 0.02em
sm: 20px / 28px – Bold – 0.02em

H4
lg: 23px / 31px – Semibold – 0.01em
md: 21px / 29px – Semibold – 0.01em
sm: 19px / 27px – Semibold – 0.01em

Lead/Ingress
lg: 22px / 30px – Regular – 0.008em
md: 20px / 28px – Regular – 0.005em
sm: 18px / 26px – Regular – 0.005em

Body
lg: 18px / 25px – Regular – 0.002em
md: 17px / 24px – Regular – 0.002em
sm: 16px / 23px – Regular – 0.002em

Body S
lg: 16px / 22px – Regular – 0.005em
md: 15px / 21px – Regular – 0em
sm: 14px / 20px – Regular – 0em

Body XS
lg: 14px / 20px – Regular – 0.005em
md: 13px / 19px – Regular – 0em
sm: 12px / 17px – Regular – 0em

Link (i text)
lg: 18px / 25px – Regular – 0.002em
md: 17px / 24px – Regular – 0.002em
sm: 16px / 23px – Regular – 0.002em

Title Link Regular
lg: 23px / 31px – Medium – 0.002em
md: 21px / 29px – Medium – 0.002em
sm: 19px / 27px – Medium – 0.002em

Title Link Small
lg: 18px / 25px – Medium – 0.002em
md: 17px / 24px – Medium – 0.002em
sm: 16px / 23px – Medium – 0.002em

Breadcrumbs
lg: 12px / 14px – Medium – 0.03em
md: 11px / 13px – Medium – 0.03em
sm: 10px / 12px – Medium – 0.03em

Rubriklinje

Knapp med border

Knapp utan border

Sektioner:

Ekonomi

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Hur stor kan en ligg- respektive stötfog vara?

expand_more

Enligt Eurokoderna bör fogarna ligga mellan 6-15 mm. Dock finns det krav på minimum 11 mm i liggfogarna för kramling samt bistål. Man bör därför aldrig gå under 11 mm i liggfogarna. Om man vill gå upp till större fogar än 15 mm så bör man enligt BKR minska tryckhållfastheten i murverket linjärt där man vid 30 mm stora fogar räknar med 60 % av ursprungliga tryckhållfastheten. Det är därför inte rekommenderat att gå upp över 15 mm fogar i högre hus

Vad är viktigt att tänka på vid hålmurning i ett murverk?

expand_more

Murverket försvagas genom att inte fylla samtliga stöt och liggfogar. Alla värden i Eurokoderna är baserade på fyllda fogar. Ett murverk med hål i är fortfarande principiellt endast en skalmur och klarar ej några stora laster. Därför är det viktigt att det finns möjlighet att kramla även denna del vilket ofta blir en utmaning då man vill kunna titta igenom murverket från båda håll. Kramling löses ofta med stålpelare/balkar bakom hålmurningen på ett c/c som en konstruktör måste ta fram.

Vad bör man tänka på när man utformar en gesims?

expand_more

Ett fint avslut mot takfot kan utföras som en gesims. Förutom ett vackert estetiskt utseende har gesimsen till uppgift att förhindra att vatten trycks upp under takfoten och in på eventuellt organiskt material. Liggande murat tegel kan förskjutas max 20 mm men om man ovanför ett liggande tegel använder ett stående eller liggande koppförband kan man skjuta ut denna 60 mm. Det finns en stor mängd olika varianter av gesims och beroende på utseende måste man tänka på att den inte kan ”tippa” ut och att man har möjlighet att kramla murverket till en bakomliggande konstruktion. Det är viktigt i detta fall att se över om det krävs ytterligare kramling för att klara större laster än endast vindlasterna. I vissa fall, framför allt de med stora utkragningar får murentreprenören mura ett par skift i taget till murverket hunnit härda innan nästa skift muras. Se exempel på gesims nedan. Vid större utkragningar måste man tänka på att baksidan av skalmuren fortfarande ska liva och på så sätt ”fullmuras” ända upp till tegelavslut.

Hur kan man på ett säkert sätt använda tegel i undertak?

expand_more

För att få ett gediget undertak i tegel som är vackert och som håller över lång tid, bör man använda prefabricerade tegelbalkar som tillverkas i våra balkfabriker. Glöm inte bort att beskriva, precis som för en fasad, vilket förband och/eller vilken orientering av teglet som ska användas. Förankring av tegelbalkarna sker säkrast till ett bjälklag i betong med hjälp av tegelkonsoler speciellt ämnade för denna typ av upphängning. Vi rekommenderar att förankring sker till ingjutna ankarskenor i bjälklaget för snabbast och enklaste montage. På så sätt uppnår man förankring utan borrning och kemiska massor som måste härda innan belastning kan ske samt att man undviker borrning i betong. Tegelbalkar och tegelkonsoler beräknas och konstrueras av oss på Tegelmäster.

Kan man fälla in ett stuprör i ett murverk?

expand_more

Det fungerar bra, då kommer den även att fungera som rörelsefog i fasaden. Ofta beklär man insidan med plåt, och då är det viktigt att tänka på att dessa inte placeras för nära murverkets avslut eller öppningar så att det finns möjlighet att ta ner lasterna till en sockel.

Finns det tegel som dämpar ljud?

expand_more

Allt tegel dämpar ljud, och hur mycket det dämpar är beroende av densiteten i murverket.

Vad är viktigt att tänka på vid invändig murning?

expand_more

Det är viktigt att man tänker på att man har något att kramla till bakom muren. Om man inte har möjlighet att kramla till en stomme bakom teglet så måste en konstruktör titta på stabiliseringen av väggarna. Detta kan t.ex. ske antingen genom tvärgående väggar eller infästning av vägg nertill, upptill och i sidorna.

Hur löser man hörnfönster utan upplag i ytterhörn?

expand_more

Hörnfönster kan lösas på tre olika sätt. Det första alternativet är genom flaggbalkar. En flaggbalk är en tegelbalk som bara har upplag på ena sidan om öppningen (vilket blir fallet i ett ytterhörn). Det finns en hel del förutsättningar som måste stämma för att detta alternativ ska fungera. En konstruktör måste därför alltid titta på om det fungerar i det specifika fallet. Ett annat alternativ är konsoler. Eftersom murverket rör sig olika vid denna metod krävs vertikala dilatationsfogar och att där finns möjlighet att montera konsol i bjälklag eller att stommen är av betong. Vid det tredje alternativt kan man ha en murpelare i ytterhörnet för att skapa upplag för tegelbalkar. Ett bra riktmått är då 348 mm på vardera sida.

Vilka utmaningar finns för tegel i fönstersmyg?

expand_more

Tänk på att tegel och isolering/stomme får inte mötas samt att lämna ett glapp för rörelser i murverket.

Filter

Image of A-19
A-19
Image of A-20
A-20

Tegelbrukens historia

location_on
location_on
location_on
location_on
Gråsten Teglvaerk A/S expand_less
Adress

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

open_in_new Gråsten Teglvaerk
Matzen Teglvaerk A/S expand_more
Adress

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

open_in_new Matzen Teglvaerk
Petersen Tegl A/S expand_more
Adress

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

open_in_new Petersen Tegl
Strøjer Tegl A/S expand_more
Adress

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

open_in_new Strøjer Tegl

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Media

Inspireras av våra filmer från tegelbruken och referensprojekt. Få mer kunskap om tegel och murning genom våra webinar.

Ladda ner och läs det senaste numret av Petersen Magasin. Magasinet kommer ut två gånger om året på danska och engelska.

Här finner du produktkataloger, infoblad, broschyrer och annat spännande att ladda ner och läsa mer om.

Distanspendel nr 12 – betong & klinker

Distanspendel nr 12 – träregel

Distanspendel nr 20 – betong

Distansvinkel nr 21 – stålregel

Dorn till distanspendel för betong

L-Kramla nr 1 – prefab betong

Montageborr för distanspendel nr 20

Murkamspik nr 15 – träregel

Nylonplugg för betong och klinker

Plastbricka för distansvinkel

Plastbricka nr 9

U-kramla nr 3 – med vinkelben

Z-kramla nr 8 – för kanalmur

Lorem ipsum

Magasin nr 45 från Petersen finns nu att ladda ner! Här hittar du allt nytt inom tegel och arkitektur.

Här hittar du allt nytt inom tegel och arkitektur. Finns även att hämta i våra showroom i Stockholm, Göteborg och...

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Kontor och showroom

Malmö

Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Utlastning – helgfri vardag
07.30 – 16.00

Helgfri vardag – bokade besök
08.00 – 16.30

Boka ditt besök
info@tegelmaster.se

Fakturaadress

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

Order- och offertförfrågan

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel

Stockholm Studio B3 Showrrom Tegelmäster

Stockholm

Finlandsgatan 18
164 74 KISTA

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Helgfri vardag – bokade besök
9.00 – 16.30

Boka ditt besök
stefan.andersson@tegelmaster.se
stefan.wallmark@tegelmaster.se

Showroom Studio B3

Barnhusgatan 3
111 23 STOCKHOLM

Öppet – helgfri vardag
09.00 – 16.30

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel.

Göteborg Kvarnby showroom Tegelmäster

Göteborg

Götaforsliden 13, mitten
431 34 Mölndal

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Öppettider

Vi tar endast emot bokade besök, kontakta
per.mathiesen@tegelmaster.se

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel.

Luleå

Svenska Kakel
Banvägen 21 C
973 46 Luleå

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Helgfri mån, ons-fre
6.45 – 17.00

Helgfri tisdag
6.45 – 18.00

För mer information kontakta
magnus.pettersson@tegelmaster.se

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel.

Malmö

Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Utlastning – helgfri vardag
07.30 – 16.00

Helgfri vardag – bokade besök
08.00 – 16.30

Boka ditt besök
info@tegelmaster.se

Fakturaadress

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

Order- och offertförfrågan

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel

Stockholm Studio B3 Showrrom Tegelmäster

Stockholm

Finlandsgatan 18
164 74 KISTA

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Helgfri vardag – bokade besök
9.00 – 16.30

Boka ditt besök
stefan.andersson@tegelmaster.se
stefan.wallmark@tegelmaster.se

Showroom Studio B3

Barnhusgatan 3
111 23 STOCKHOLM

Öppet – helgfri vardag
09.00 – 16.30

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel.

Göteborg Kvarnby showroom Tegelmäster

Göteborg

Götaforsliden 13, mitten
431 34 Mölndal

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Öppettider

Vi tar endast emot bokade besök, kontakta
per.mathiesen@tegelmaster.se

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel.

Luleå

Svenska Kakel
Banvägen 21 C
973 46 Luleå

040 – 54 22 00

info@tegelmaster.se

Helgfri mån, ons-fre
6.45 – 17.00

Helgfri tisdag
6.45 – 18.00

För mer information kontakta
magnus.pettersson@tegelmaster.se

Tegelmäster AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 MALMÖ

faktura@tegelmaster.se

order@tegelmaster.se

Privatpersoner hänvisar vi till byggvaruhandel.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Vårt team

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

test@test.se

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

test@test.se

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

test@test.se

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

test@test.se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Porta ipsum rhoncus cras arcu dictum eget porttitor neque. Pellentesque sit aliquet aenean vel sodales mattis arcu.

Brick Academy

Tegelmäster vill vara mer än endast din leverantör av tegel. Därför delar vi gärna med oss av vårt expertkunnande genom utbildningar.

Tegelsafari - Stockholm och Uppsala

Nu planerar vi inför våren 2022´s tegelsafari

Tegelsafari
phone
chat