TM-ränna

TM-rännan är en produkt vi kan tillhandahålla för att förhindra vatten som rinner på insidan av teglet att hamna på fönsterkarmarna. Rännan läggs i skiftet ovan det prefabricerade murstensskiftet och dras ut minst 100mm på varje sida om öppningen. Det vatten som rinner ner på rännan på insidan av teglet ska då tas upp av rännan och föras ut till sidorna.

Det är av extra vikt att brukstuggor inte trillar ner i rännan som förhindrar vattnet från att ledas ut till sidorna. Detta bör muraren vara uppmärksam på vid användning av TM-rännor.

Läs mer på JOMAs hemsida: www.joma.se