Murbruk

När murbruk väljs till en fasad bör en säljare alltid kontaktas för att välja ut rätt murbruk till rätt sten. Förutom att olika färgkombinationer ska skapa helt olika intryck, så är det viktigt att samspelet mellan murbruket och stenen fungerar som det ska. Alla våra stenar är testade med murbruk från Weber för att få till rätt egenskaper i bindningen.

Murbruk kommer generellt i tre hållfasthetsklasser: A, B och C. A är starkast och C svagast ur ren hållfasthetssynpunkt. Dock är C bättre på att ta upp rörelser än A-bruk varför det kan vara fördelaktigt att inte alltid gå på det starkaste bruket. B-bruk är det absolut vanligaste och det man bör använda vid nybyggnation av flervåningshus.

Läs mer om murbruk på Webers hemsida: www.weber.se