Kramlor

För att en skalmur av tegel inte ska välta när det blåser hårda vindar använder man något som kallas kramlor. Dessa kramlors funktion är att ta upp dragkrafter och föra över tryckkrafter till stommen bakom teglet. Stommen måste alltså vara dimensionerad för att ta upp dessa laster.

Det finns en stor mängd olika stommar samt vägguppbyggnader. Därför finns det även en stor mängd olika kramlor. Vissa är till för att fästas i träreglar i en utfackningsvägg, vissa är till för att fästas i en betongstomme och andra är till för att fästa i stålreglar. Oavsett stomme kan vi ta fram en kramla som ska klara jobbet.

Kramlor delas även upp i två kategorier: Fast inspända kramlor samt Ledade kramlor. Fast inspända kramlor används vid murning på högst 6m eller två våningsplan. Ledade kramlor används vid murning över 6m.

Oftast används de ledade kramlor i båda fallen då de kan monteras i förväg vilket förenklar arbetet avsevärt. Fast inspända kramlor monteras under tiden man murar så att man säkerställer att de hamnar i liggfogen vilket innebär att de kan vara lite mer pilliga att montera.

Det är viktigt att tänka på att när ledade kramlor används så måste kramlorna få möjlighet att röra sig i luftspalten. Vi rekommenderar en minsta luftspalt på 30mm för att ge tillräckligt med utrymme för kramlorna.

Det finns vissa krav i Eurokod för hur många kramlor som minst krävs. I en skalmur är det kravet minst 3st/kvm. I en kanalmur ligger kravet på minst 4st/kvm.

Vid en projektering av skalmuren räknar man dock fram exakt hur många som krävs utifrån vindlaster och vad den specifika kramlan klarar för laster. De specifika kramlorna för projektet ska redovisas var de ska placeras och hur många som behövs per kvadratmeter samt hur mycket man ska öka den mängden vid murverkets avslut samt vid öppningar.

Läs mer om olika sorters kramlor på JOMAs hemsida: www.joma.se