Konsoler

Vad är konsoler?

När tegel ej kan ställas på något upplag; sockel, bjälklag m.m., eller när öppningar är för stora och tegelbalkarna inte klarar sig, så kan en lösning vara att hänga in teglet i konsoler som fästs i t.ex. sidan på bjälklaget. Konsolernas uppgift är alltså att skapa upplag för teglet där sådant inte finns.

Vi på Tegelmäster använder oss av Halfens konsoler då dessa kan skapas utifrån varje specifikt fall, de är enkla att montera samt att de har goda justeringsmöjligheter. Notera dock att justeringsmöjligheterna beror mycket på hur bjälklaget eller väggen ser ut som de ska fästas i, samt djupet på teglet. Detta kan göra att man inte kan använda justeringsmöjligheterna fullt ut.

Kontakta oss gärna på Tegelmäster om ni har frågor kring konsoler.

Läs mer om Halfens konsoler på deras hemsida: www.halfen.com/se

När används konsoler?

Konsoler används då vi inte har något upplag till teglet, när fönstersättning ser ut sådant att tegelbalkarna över öppningarna inte klarar sig och vi inte kan lösa det på något annat sätt.

Konsoler ska däremot ses som en sista utväg och inte ett alternativ till t.ex. vanlig sockel. Konsoler är vanligtvis ett väldigt kostsamt alternativ och avses endast användas för att hjälpa till att skapa särskilda intryck i en fasad.