Glidskikt

Glidskikt används som ett medel för att motverka friktion mellan sockel och skalmur så att denna skalmur lättare kan ta upp de rörelser som uppstår vid temperatur- samt fuktskillnader.

Glidskiktet läggs på en plan sockeln varpå man börjar mura på detta glidskikt. Glidskiktet kan med fördel användas för att öka avståndet mellan rörelsefogar i en fasad (Läs mer om rörelsefogar i avsnittet ”Rörelsefogar”).

Vi kan tillhandahålla en produkt från JOMA kallad Kombiplåt. Detta är ett glidskikt som även har ett vattenutledande membran på baksidan. Man kombinerar alltså vattenutledning med glidskikt.

Läs mer om detta gliskikt på JOMAs hemsida: www.joma.se