Balkar

Tegel är bra på att ta upp tryckspänningar, men inte särskilt bra på att ta upp dragspänningar. Av denna anledning används tegelbalkar över öppningar. Armeringsjärnen i balken hjälper murverket att hantera dragspänningarna över öppningar. Balken i sig tar inga laster själv utan kräver övermurning för att bli en självbärande enhet. För mer om detta se Övermurning.

Tegelbalkar är idag prefabricerade i enlighet med angivet tegelformat. Antalet skift varierar beroende på muröppningens storlek. Minsta upplag som balken kräver är även beroende på balkens längd,  format samt hur den belastas.

Balken prefabriceras genom att tegelstenar sågas ur och läggs på ett längre bord. På bordet spännarmeras armeringsjärnen i de utsågade skårorna varpå skårorna fylls med betong.

enkeltskifte_2-4459  enkeltskifte_12-5428

enkeltskifte_16-5476  enkeltskifte_18-4726