Armering

Liggfogsarmering

Ovan visas en figur för hur liggfogsarmering bör placeras i en fasad.

  1. En armeringsstege kontinuerligt i liggfogen mellan fösta och andra skiftet vid alla upplag byggnaden runt. Detta gäller vid alla upplag, t.ex. vid sockel, på balkongplattor samt vid upplag på tak och konsoler.
  2. En armeringsstege i närmsta liggfogen under öppningar i samtliga plan.
  3. En armeringsstege i närmsta liggfogen över öppningar på första plan vid alla upplag. Detta innebär alltså att ett fönster som tekniskt sett är på andra plan men över en balkongplatta, som skapar upplag på andra plan, ska ha en armeringsstege över sig.
  4. En armeringsstege i var fjärde fog vid ihopmurade hörn.
  5. Extra armering vid svaga snitt.

Denna armering placeras generellt i liggfogarna som horisontell armering. Det kan också finns tillfällen då vi behöver använda oss av vertikal armering. Denna armering utförs generellt som gängstänger som fästs i en balk med ankarskenor i underkant och går sen igenom murverket och spänns fast i ovankant med en bricka.