Balkonger

På grund av teglets rörelser vid fukt- och temperatur-växlingar behöver man dela av teglet som står på balkonger från övrigt tegel som har upplag på sockel. Se figur nedan.

Dilfogar vid balkong

För att undvika dessa dil-fogar kan man ibland släppa ner teglet bakom balkongplattan och fästa in plattan intermittent. På så sätt kan vi få ner alla laster på samma nivå vid sockeln och undvika behovet av dil-fogar. Hur detta ska utföras bör alltid konsulteras med en konstruktör kunnig inom tegel då det är många faktorer som spelar roll för om det gå att utföra. Balkongtillverkaren måste också konsulteras då de bestämmer om det går att utföra balkongen likt så som tegelkonsulten vill. Se exempel i figur nedan för hur tegel släpps igenom balkongplatta.

Genomsläpp

Ibland finns kanske inte möjligheten att släppa ner teglet bakom hela balkonglattan. Man kan då istället endast gör ursparningar i sidorna på balkongplattan och lägga en längre tegelbalk över hela balkongen. Principen fungerar precis som för genomsläpp förutom att man endast släpper igenom teglet vid sidorna av balkongen.

Det måste påpekas att dessa fall är specifika och inga generella lösningar för alla balkongplattor. En tegelkonstruktör måste alltid konsulteras för att veta om det går att utföra genomsläpp av något slag i en balkong sett ur teglets perspektiv.