Valvverkan, balkverkan m.m.

Valvverkan är ett vitt använt begrepp där folk syftar på olika verkningssätt för lastöverföring till stöden på sidorna om öppningar. Enligt vår erfarenhet så syftar folk oftast på hur det skapas ett fiktivt valv i murverket ovanför öppningar som tar ner lasterna till sidorna om öppningen oberoende av balktyp. I teorin finns det dock fler verkansätt beroende på hur balken eller valvet ovan öppningen utförs, samt hur lång spännvidden är. De fyra verkansätten man använder är följande:

  • Valvverkan
  • Bågverkan
  • Balkverkan
  • Skivverkan

Dessa innehåller olika krav för när de får utnyttjas. Dessa krav går vi inte på här.

Däremot kan det vara bra för arkitekter och konstruktörer att förstå principen för hur laster tas ner över öppningar i tegel.

Det finns en uppfattning om att om man får in en liksidig triangel över en öppning utan att någon öppning (t.ex. fönster) kommer i vägen, så klarar sig balken utan beräkning då ett ”valv” har skapats. Detta är dock bara en del på vägen. Man ska även placera en kvadrat över öppningen där sidorna på kvadraten är lika med öppningsmåttet. Se figur nedan.

Punktlaster

Alla punktlaster som hamnar innanför den liksidiga triangeln ska räknas som punktlaster och alla punktlaster som hamnar innanför kvadraten, men utanför triangeln kan omräknas till utbredd last enligt bilden.

Vid höga överbyggnader där punklaster ej hamnar inom det kvadratiska området begränsas inverkan av jämnt utbredd last till att gälla egentyngd samt nyttig last som ligger inom höjden h=lc. Se figur nedan.

Utbredd last

Observera att dessa endast fungerar fullt ut i specifika fall och man ska alltid kolla på murverket som helhet. Dessa ”regler” kan dock vara en bra utgångspunkt för hur man ska utforma öppningarna i en fasad för att slippa konsoler och istället kunna ta ner lasterna till sockeln.