Tegelförband

För att ett murverk ska samverka måste stenarna överlappa varandra. Det finns sätt för hur man räknar ut hur mycket de minst bör överlappas i Eurokod 6, men som regel kan vi säga att de bör överlappas minst en fjärdedels sten.

Murförband som inte uppfyller kraven på minsta överlapp får användas i murverk om erfarenhet eller experimentella data indikerar att de är tillfredställande. En konstruktör bör rådfrågas.

Det finns en stor mängd olika förband. Nedan visas ett urval av de vanligaste förbanden som används idag.