Rörelsefogar

Årsrörelsen i en skalmur är beroende av fukt och temperatur. De rekommenderade värdena för årsrörelsen i tegel i Svealand är 0,40mm/m. För Norrland respektive Götaland ökas respektive minskas detta värde med 0,03mm/m. Dessa värden används specifikt för beräkning av rörelsefogar samt fogbredd.

Dilatationsfogens (Rörelsefogens) uppgift är att ta upp dessa rörelser så att man undviker att sprickor uppkommer i murverket. Placering av dessa dil-fogar beror på höjden på murverket, öppningsmängden samt svaga snitt.

Möjligheterna att ta upp rörelser i sockeln spelar, även den, stor roll för hur lätt rörelserna kan tas upp. För att minska friktionen mellan sockel och tegel kan man lägga ut så kallade glidskikt (Läs mer om dessa i avsnittet ”Glidskikt”). Om man inte använder dessa glidskikt ökar friktionen mellan anslutning sockel och tegel vilket kan öka sprickrisken.