Övermurning

Tegelbalkar, eller prefabricerat murstensskift som det egentligen ska benämnas, tar inga laster av sig självt utan kräver en viss övermurning av tegelskift för att klara sig. Ju fler skift som är ovan balken, desto längre spännvidder samt högre laster kan den klara att fördela ut till upplagen på sidorna om balken.

Nedan visas en rådgivande tabell över minsta antal skift, inklusive balken, som bör användas.

Övermurning