Murverksmått

När man projekterar ett hus med tegelfasad är det alltid fördelaktigt att se till att mått mellan öppningar m.m. är anpassade efter formatet på stenen man använder.

Något som är bra att veta är att de teoretiska måtten på stenarna inte alltid stämmer överens med verkligheten. Oftast är stenen lite mindre än vad den teoretiskt ska vara. I Danmark går man alltid efter så kallade modulmått för att anpassa sig efter dessa ”felaktigheter”. För danskt format är dessa mått 240mm i längd och 200mm i höjd. En sten plus en fog ska alltså alltid bli 240mm (228+12=240). Tre stenar plus tre fogar ska alltid bli 200mm i höjd (54+12+54+13+54+13=200mm).

I Sverige följs detta dock ej konsekvent. Dock anpassar de alltid fogarna för att få stenarna att hamna rätt. Murarna är alltså väldigt bra på att gömma att öppningar m.m. inte är anpassade efter tegelstenarna. Murarna kan dock inte trolla hur mycket som helst. Hänsyn bör alltid tas till storleken på stenarna när man gör sin fönsterplacering m.m. för att murverket ska bli så fint som möjligt i slutändan.

Ladda hem – ”Murverksmått.pdf”