Minsta väggtjocklek

Nedan tabell visar minsta nominella tjocklek för ett murverk:

liten tabell

Dessa värden är rådgivande men bör följas som absolut minimum. En konstruktör ska dock alltid titta på lämpligheten i tjocklek utifrån ett helhetsperspektiv på murverket. Detta kan medfölja att dessa värden måste frångås och att en tjockare vägg måste användas.