Hållfasthet

Tegel är bra på att ta upp tryckspänningar, men inte särskilt bra på att ta upp dragspänningar. Nedan kommer en kort förklaring över ett murverks tryckhållfasthet. Fler värden och mer information kan fås i Eurokod 6 samt EKS10.

Tryckhållfasthet

Tegel delas in i ett antal hållfasthetsklasser. Stenarna ligger oftast i klasserna 12, 15 eller 25MPa.

Teglet är dock inte den enda komponenten i murverket. Murbruket har en egen hållfasthet. De vanligaste benämns M10, M2,5 och M1 eller i vardagligt bruk A-, B- och C-bruk. B-bruk är det mest använda murbruket.

Dessa två måste slås samman för att skapa en sammansatt hållfasthet för hela murverket.

T.ex. så har en sten med hållfasthetsklass 15 sammansatt med ett B-bruk med hållfasthetsklass M2,5 ett karaktäristiskt värde på fk = 4,2MPa.