Murverksprojektering

På Tegelmäster har vi en teknisk avdelning med murverkskonstruktörer. När Tegelmäster får leverera samtliga ingående produkter i murverket erbjuder vi en service som kallas Murverksanvisning.

Utifrån gällande bygghandlingar från arkitekt och konstruktör utför vi en optimering av tegelfasaden för att säkerställa att tegelfasaderna kan uppföras på ett korrekt och riktigt sätt och med rätt ingående produkter.

Vi kommer skapa ett antal ritningar som kommer att skickas ut för granskning av kund, A och K. Dessa ritningar innefattar:

  • Föreskrifter med allmän information kring projektet.
  • Fasader där vi markerat ut var balkar, armering, konsoler m.m. ska placeras.
  • Konsoldetaljer som visar konsolen i snitt samt hur den ska fästas in.
  • Balkritningar till specialbalkar.

Beroende på projektet så kan det hända att inte alla dessa ritningar följer med.

Ritningar kommer alltid att baseras på fasader och detaljer m.m. från A och K. Vi tar ej fram egna detaljritningar och det är kundens ansvar att se till att vi får de ritningar vi behöver.

Efter att våra handlingar varit ute för granskning i 8 dagar kommer det stämplas om till Murverksanvisning (bygghandling) varpå de läggs till grund för entreprenaden.

Vid frågor om Murverksanvisning kontakta oss på konstruktion eller någon försäljare.