Vinter- och sommarmurning

Tegelstenen och bruket måste samverka i det färdiga murverket. Vid murning i kyla och värme krävs lite planering och åtgärder för att säkerställa denna samverkan.

En åtgärd vid vintermurning kan vara att tillsätta en frostskyddstillsats i murbruket som ska förhindra bildning av iskristaller vid minusgrader. En annan kan vara att hålla bygget varmt genom att täcka in fasaden genom skyddstäckning av ställningen samt genom uppvärmning av fasaden med infravärme.

Vid sommarmurning kan man också täcka av murverket med skyddstäckning av ställningen för att förhindra direkt solljus. Man kan även tillsätta en retarder i murbruket som ska förhindra att murbruket stelnar för fort.

Läs mer om murbruk på Webers hemsida: www.weber.se