Avtäckning och vattenutledning

Efter dagens murningsarbete ska murkrönet täckas för att skydda murverket/isoleringen från regn. Det är viktigt att skydda murverket mot regn för att minska uppkomsten av utfällningar på teglet när uttorkning sker. Ju blötare murverk, desto större utfällningar.

Tegelväggar som står under ständig vattenbegjutning kan också få färgskiftningar som inte återgår till ursprungsfärgen. Därför är det mycket viktigt att man ser till att regnvatten leds ut från tegelväggen. Ofta sätts hängrännorna upp men inte stuprören av förklarlig anledning. Sätt på ”plaststrumpor” och led ut vattnet från murverket – det blir lite trevligare på arbetsplatsen också.

För skydd av murverket gäller:

  • Effektiv vattenavledning vid upplag och muröppningar
  • Riktigt utförda avtäckningar av murkrön