Vad är viktigt att tänka på vid hålmurning i ett murverk?

Murverket försvagas genom att inte fylla samtliga stöt och liggfogar. Alla värden i Eurokoderna är baserade på fyllda fogar. Ett murverk med hål i är fortfarande principiellt endast en skalmur och klarar ej några stora laster. Därför är det viktigt att det finns möjlighet att kramla även denna del vilket ofta blir en utmaning då man vill kunna titta igenom murverket från båda håll. Kramling löses ofta med stålpelare/balkar bakom hålmurningen på ett c/c som en konstruktör måste ta fram.