Tegel – ett naturligt material

Bygger du med tegel bygger du med ett helt naturligt material. En tegelsten består av lera som bränns, ibland lite sand eller andra mineraler. Inget annat. Ändå kan du få en tegelfasad i en mängd olika kulörer, strukturer och detaljer genom att bränna den på olika sätt.

Teglets innehåll

Leran har vi naturligt runt om oss och här i våra trakter har den funnits i minst 15 000 år. Även murbruket består av naturens egna material – sand, kalk och vatten. Det ger en fasad helt utan tillsatser. Som åldras med värdighet och står mot väder och vind. Den är ju van vid att vistas utomhus!

Även murbruket består av naturens egna material – sand, kalk och vatten. Det ger en fasad helt utan tillsatser.

Egentligen sker den enda påverkan på miljön vid tegelproduktionen under bränningen då det går åt mycket energi. För att tegelstenen ska få sina hållbara egenskaper måste den brännas vid cirka 1050 °C. Men tegelverken är idag moderniserade och industrin har investerat mycket för att utveckla nya anläggningar och minska energiförbrukningen. Till exempel använder man värmen på ett smartare sätt idag och leder tillbaka denna så att den återanvänds i processen. Tegelbruken har även gått över från olja till naturgas som är en mycket renare energikälla. Med tanke på att ett tegelhus kan stå i minst 150 år har tillverkningen en mycket liten påverkan på miljön sett till sin livslängd. När vi gör tegel används all lera och inget går till spillo. Dessutom kan gamla tegelstenar malas ner och återanvändas till nya tegelstenar vilket skapar en cirkulär och hållbar produktion.

Lergrävningen påverkar inte vår natur. Den får fortsätta att leva. När man grävt efter lera läggs mull och förna tillbaka så att marken kan brukas igen, till exempel av lantbruket. Ofta ligger också platsen där man hämtar leran på nära tegelbruken vilket inte kräver långa transporter.

Ett naturligt smart material för ett hållbart byggande.

Kontakta oss för mer information.

Vinst varje gång.

Tegel är kalkylens mästare. Ett hållbart material som står år efter år utan kostnader för underhåll eller drift. Faktum är att beräkningar visar att det redan efter några år är mer ekonomiskt att bygga med tegel jämfört med andra material.

Läs mer

100% mindre underhåll.

Tegel är byggnadens bästa vän. Ett i stort sett oförstörbart material som kan stå år efter år. Det påverkas inte av solens strålar, det håller i väder och vind och blir bara vackrare med tiden. Faktum är att det är underhållsfritt.

Läs mer