Vinst varje gång.

Tegel är kalkylens mästare. Ett hållbart material som står år efter år utan kostnader för underhåll eller drift. Faktum är att beräkningar visar att det redan efter några år är mer ekonomiskt att bygga med tegel jämfört med andra material.

Läs mer

100% mindre underhåll.

Tegel är byggnadens bästa vän. Ett i stort sett oförstörbart material som kan stå år efter år. Det påverkas inte av solens strålar, det håller i väder och vind och blir bara vackrare med tiden. Faktum är att det är underhållsfritt.

Läs mer

Helt utan tillsatser.

Tegel är lera som bränns i en ugn. Inget annat. Ett hundraprocentigt naturligt material med minimal påverkan på miljön. Som står år efter år, och som inte kräver tillsatser av kemiska ämnen eller är industriellt påverkade. En gedigen och hållbar produkt som ger sunda och hållbara bostäder för framtiden.

Läs mer