Provtavlor visar helhet

Det är lätt att bli förtjust i en speciell tegelsten och kanske också att se den som projektets uttryck. Men eftersom teglet ska muras är även fogen en viktig del i det uttrycket. Som en service erbjuder Tegelmäster uppmurade provtavlor där du kan se hur tegel och fog bildar en enhet. Provtavlorna tillverkas för hand av Tegelmästers specialister på murverk.

Starkt mot kunden

Som arkitekt eller projektägare får du förlita dig på datoranimering eller, om sådant finns, referensobjekt i införsäljningen av dina visioner. I det läget är provtavlan ett starkt hjälpmedel eftersom det ger en mer rättvisande bild av den tänkta fasaden, både vad gäller synligt och taktilt intryck. Kontakta Tegelmäster så berättar vi mer.