Välvd balk

Beskrivning

Prefabricerad slakarmerad valvbåge. Muröppning och pilhöjd är de parametrar som styr utformning av färdig balk.

Mått och material

Höjd 108/228 mm
Tegel, specialbetong och rostfri slakarmering

Montering

Läggs i bruk
Upplagslängden bör vara minimum halvsten upp till 1500 mm muröppning, däröver helstens upplag.
Stämp sätts c/c 600 mm och skall sitta så länge som brukstillverkaren rekommenderar (=murbrukets härdningstid).