Rund balk

Beskrivning

Slakarmerad rund balk. Önskad innerdiameter styr balkens utformning

Mått och material

Höjd 108 mm
Tegel, specialbetong och rostfri slakarmering

Montering

Läggs i bruk