Rullskifts balk – med bygel

Beskrivning

Prefabricerat spännarmerat murstensskift. Balkens längd är lika med muröppning och har därför ingjutna byglar för att kunna monteras hängande muröppning.

Mått och material

Höjd 108/120/188/228 mm
Standardlängd 14-83 sten
Tegel, specialbetong och förspänd rostfri armering

Montering

Balken hängs upp i de ingjutna byglarna
Stämp sätts c/c 600 mm och skall sitta så länge som brukstillverkaren rekommenderar (=murbrukets härdningstid).