Superväggen andas

Tegelmäster marknadsför ett komplett murverk för byggande med tung stomme i tegel: SUPERVÄGGEN. Den tunga stommen, i form av en kanalmur, lever upp till framtidens stränga krav på energieffektiva hus. Konstruktionen ger samtidigt förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Superväggen består av tegel och Perlite, naturliga material som tar upp och avger fukt utan att påverkas. De brinner, ruttnar eller möglar inte.

Rätt täthet

Superväggen ger den lufttäthet som är nödvändig för att bygga energieffektiva hus – men som inte ska förväxlas med diffusionstäthet. Sund täthet uppnås genom precisa detaljer och anslutningar till golv, tak och rörgenomföringar, samt ett invändigt mineraliskt putsskikt. Superväggen ”andas” naturligt och förångad fukt rör sig utan problem genom materialen.

Bra inomhusklimat

En lufttät men inte diffusionstät konstruktion ger ett bra inomhusklimat. I Superväggen finns ingen plastfolie eller andra ångspärrar. SBi  (Statens Byggforskningsinstitut) och DTU (Danmarks Tekniske Universitet) har studerat inomhusklimatet och de positiva och negativa faktorer som påverkar det. Hus byggda av tegel får toppbetyg i alla jämförelser. Inomhusklimatet påverkas inte negativt av de material som används för att mura ett hus.

Övergripande beskrivning

Innermuren (bakmuren) muras först, kramlor & installationsdoser muras fast.

  • Första skiftet muras med tätbruk för att minska vattenmängden som sugs upp i muren under byggtiden.
  • Installationer för el och vvs görs i så stor omfattning som möjligt i kanalen närmast bakmuren.
  • Bruksfall läggs på plattan med fall utåt, från bakmur till insida tegel. Använd TM fallbyggnadsbruk.
  • TM kombiplåt med uppvik monteras. Yttermurens första skifte läggs i bruk mot glidskiktet.
  • Yttermuren muras som regel med armering i andra liggfogen samt över och under öppningar.
  • Kramlor muras in.Yttermuren muras med massivstensanpassat tätbruk.
  • Ovanför fönsteröppningar monteras TM-ränna för vattenutledning förbi öppningar.
  • Perlite fylls ovanifrån i utrymmet mellan bakmur och yttermur.
  • Murkrönet försluts med murbruk.
  • Bakmurens insida filtas med silikatputs alternativt behålles som blank mur.

Tegelmäster marknadsför ett komplett murverk för byggande med tung stomme i tegel – SUPERVÄGGEN. Den tunga stommen i form av en kanalmur lever upp till framtidens stränga krav på energieffektiva hus. Dessutom erhålls en konstruktion som ger förutsättningar för ett bra inomhusklimat och skapar en miljö att trivas i.

Tegel och Perlite är naturens eget byggmaterial som tar upp och avger fukt utan att påverkas samt varken kan brinna, ruttna eller mögla! Tegel har använts i över 5.000 år och är framtidens byggmaterial som tål att uppföras på verklighetens byggarbetsplats. Dessutom till ett konkurrenskraftigt pris och med låga eller obefintliga underhållskostnader de närmsta 100 åren.

Observera att nedan detaljer är endast principdetaljer. En konstruktör måste alltid beräkna bärigheten och stabiliteten i huset gällande bl.a. väggar och tegelbalkar. Tegelmäster åtar sig aldrig att göra beräkningar på bärande murverk.

TERMISK TRÖGHET

Tungt material som tegel lagrar värme bättre än t.ex. gips och trä. Materialets förmåga att lagra värme, termiska tröghet, är av stor betydelse för både energiförbrukning och inomhusmiljö.

Störst nytta av en tung stomme har man i bakmuren och mellanväggarna. Därför har SUPERVÄGGEN tegelsten också i bakmuren, detta för att utnyttja den termiska trögheten på bästa sätt. En halvstensvägg i tegel lagrar mer än 5 ggr så mycket värme som motsvarande vägg av gipsklädd regelstomme. Genom att variera isolertjockleken anpassas energieffektiviteten i SUPERVÄGGEN efter rådande krav och aktuella förutsättningar. En flexibel vägg för framtiden!

Ladda hem – ”Systembeskrivning Superväggen.pdf”

Ladda hem – ”Broschyr Superväggen.pdf”