TM-ränna

Beskrivning

TM-rännan skyddar fönster- och dörrkarmar från eventuellt inkommande vatten som trängt in genom fasadmuren. Vattnet leds åt sidorna och vidare ner på baksidan av teglet i luftspalten.

TM-rännan har många fördelar, bl.a. ökar styrkan på murstensskiftet.

Mått och material

Längder 1200/1600/2000/2400/2800/3600 mm
Minimum luftspalt 30 mm
Rostfritt utförande

Montering

Läggs i bruksfogen ovanför tegelbalken