Bistål Murverksarmering

Bistålsarmeringen placeras i murverkets liggfogar.

Bistålet utgörs av två längsgående parallella
stänger med cirkulärt tvärsnitt sammanfogade
via tvärgående korta stänger till ett stege-liknande utseende.

För mer info se,

TM_logga_Joma_rgb72