Plastbricka för distansvinkel

Beskrivning

Plastbrickan används tillsammans med Distansvinkel för stålregel Den används för att hålla det yttersta isoleringsskiktet på plats så att detta inte faller ut i fingerspalten bakom skalmuren

Mått och material

Svart plast

Montering

Plastbrickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Relaterade produkter

Distansvinkel

För mer info se,

TM_logga_Joma_rgb72