Distansvinkel nr 21 – stålregel

Beskrivning

Distansvinkel för stålregel används vid utfackningsväggar med stålreglar. Distansvinkeln skruvas fast och kombineras med U-kramla med vinkelben för förankring av skalmurar. Distansvinkeln ger en enkel och snabb montering och medför säker förankring.

Mått och material

Längd 10 – 200 mm
Syrafast rostfritt stål A4

Montering

Distansvinkeln monteras med självborrande farmarskruv i stålregel. Eventuell isolerskiva monteras efter det att distansvinkeln monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över vinkeln och fästs mot stommen med isoleringsbricka. Brickan monteras på distansvinkeln och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Relaterade produkter

U-kramla med vinkelben
Plastbricka för distansvinkel
Farmarskruv

För mer info se,

TM_logga_Joma_rgb72