Upplagsvinkel HW

Beskrivning

En upplagsvinkel läggs i murverket istället för en tegelbalk. Detta kan bland annat behövas när det inte finns tillräckligt med övermurning på tegelbalken. Vinkeln kommer att bli synlig undertill men döljs oftast av andra plåtar som sitter runt fönstret. Den kan fås färdigmålad i valfri kulör.

Mått och material

Syrafast A4

Montering

Tegel muras upp på sidorna om fönstret. Vinkeln läggs på teglet och därefter sker lösmurning på upplagsvinkeln. Vinkelns upplag döljs i liggfogarna.