Tegelkonsol HK5

Mått och material

Tegelkonsolerna individanpassas för varje projekt.
Syrafast A4

Montering

Monteras med fördel ingjuten i ankarskena med hakbult.
Annat alternativ är montering med expander.

För mer info se,
Halfen_Logo_alt_4c