Rensa Sortera:

Kolumba

Kolumba är en handslagen, handstruken tegelsten av tysk, engelsk eller dansk lera och producerad av Petersen Tegl. Kolumba gasbränns vid exceptionellt hög temperatur, som varieras för att ge det vackra färgspelet och varierande textur och yta. Teglet framställs i 28 standardfärger och ett format som ger många möjligheter.

Fyra sidor

Merparten av Kolumba har måtten 528 mm x 37 mm x 108 mm. Då varje sten strukits för hand är också alla ytor likvärdiga i färgspel och ytans beskaffenhet. Det innebär att stenens alla fyra sidor kan användas i fasadmurverk. Därmed blir också Kolumba en del i arkitektens eller byggherrens kreativa process, utifrån möjligheten att utveckla egen struktur och färg på teglet.

K04 PT302300
K11 PT303700
K21 PT301102
K22 PT301600
K23 PT303100
K31 PT302100
K33 PT300604
K36 PT303200
K40 PT302400
K41 PT302500
K43 PT301202
K44 PT302600
K46 PT302700
K47 PT302800
K48 PT301900
K49 PT302900
K50 PT300511
K51 PT300503
K54 PT300800
K55 PT309000
K56 PT300703
K57 PT301501
K58 PT300702
K60 PT303000
K70 PT300200
K71 PT300302
K91 PT300400
K92 PT301000
K96 PT303300
K97 PT303400