Flying Scotsman

Produktinformation
  • Färg Vit
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Gråsten
  • Prisgrupp 3
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 3351
  • Format Danskt normalformat
Referenser för denna produkt

3D-texturer

  • Ladda ner texture map
  • Ladda ner bump map