Tegula

Produktinformation
  • Färg Röd
  • Typ Tegula
  • Tegelbruk Matzen
  • Fogbruk Skanör
  • Storlek 528 x 108 x 40 mm
  • Artikelnummer 2230
  • Format Romarformat