Gul slagen – Schatterad

Produktinformation
  • Färg Gul
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Matzen
  • Prisgrupp 3
  • Fogbruk Skanör
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 2116
  • Format Danskt normalformat

3D-texturer

  • Ladda ner texture map
  • Ladda ner bump map