Amazonas

Produktinformation
  • Färg Brun
  • Typ Slagna
  • Tegelbruk Gråsten
  • Prisgrupp 5
  • Fogbruk Sotenäs
  • Storlek 228 x 108 x 54 mm
  • Artikelnummer 3282
  • Format Danskt normalformat
Referenser för denna produkt

3D-texturer

  • Ladda ner texture map
  • Ladda ner bump map