Petersen Tegl

Petersen_christianDen 17 maj 1791 gav kung Christian VII tillåtelse till att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. Idag drivs tegelbruket av Christian A. Petersen och hans döttrar, det vill säga åttonde och nionde generation i rakt nedstigande led.

Det 6,5 kvm stora Nyböl Nor var då, likväl som nu, idealisk för tegelproduktion. Längs norets kuster var det rikligt med lera från istiden och en segelbar direktförbindelse med Flensborg Fjord. På 1700-talet låg tegelbruken sida vid sida. Med dåtidens omkring 50 tegelbruk var koncentrationen Nordeuropas största. Idag finns det sex tegelbruk kvar.

Från att vara ett lokalt tegelbruk, grundat för mer än 220 år sedan, har Petersen Tegl utvecklat sig till att vara en högt specialiserad verksamhet med global export. Utvecklingen har föregåtts – och föregår fortsatt – i samarbete med arkitekter från hela världen.

 

 

 

Adress till Petersen:
Nybölnorvej 14, 6310 Broager, Danmark