Matzen Teglvaerk

tegelbruk_matzen1750 fick en tegelmästare från Iller, tillåtelse av Hertigen af Glücksborg att ”upprätta ett tegelbruk”. Han skaffade marken som både hade bra lera, och skog som man kunde bränna med. Grundarens dotter gifte sig med en Matzen, och de båda övertog bruket. Sedan dess har bruket varit i familjens ägo. Idag ägs det av Peter Matzen
(på bilden),

Tegelbruket är en av Danmarks äldsta industriverksamheter som under alla år ägts av samma familj och  bedrivit verksamheten på samma plats.

Tegelbruket var ursprungligen ett gårdstegelbruk, och ägarbostaden ligger vid sidan av. Jorden är i dag utarrenderad.

När ett tegelbruk har legat så många år på samma ställe så sätter det naturligtvis sina spår. Tydligast är lergravarna, men byggnaderna berättar också sin historia. Man kan således finna spår efter de tre ugnstyper som har använts på bruket. Två ekstolpar i den ena lagerhallen har på tre meters höjd tydliga brännspår. Stolparna sägs ha funnits på den gamla kammarugnen. Delar av av den gamla ringugnsbyggnaden anas ännu, och tunnelugnen som använder senaste teknologi – används var enda dag…

Adress till Matzen:
Havnevej 44, 6320 Egernsund, Danmark