Gråsten Teglvaerk

Tegelbrukets första ägare var hertig Ernst Günter, den dåvarande ägaren till Gråsten Slott. Vid återföreningen 1920 blev tegelbruket övertaget av staten tillsammans med slottet.

1922 köptes tegelbruket av Johan Heinrich Clausen, som också ägde Hillerød Teglværk. Hans son Erik Clausen övertog bruket 1931. Efter hans död 1959 drev änkan Elisabeth Omogen Clausen tegelbruket vidare.

1962 eller 1963tegelbruk_matzen ombildades bolaget till ett aktiebolag, med familjemedlemmar, tegelmästare Peter Hansen och de övriga bruken runt Nybøl Nor som aktieägare. Under de följande åren skedde flera ändringar i ägarkretsen. Mellan 1982 och 1984 låg bruket stilla på grund av avsättningssvårigheter.

Tegelmästare Peter Hansen blev direktör 1963 och avled 1983. Hans son Erik Hansen övertog direktörsstolen 1984. På slutet av 80-talet var bruket i behov av stora investeringar, vilket de bruk som ägde det inte var intresserade i. Samtidigt var det priskrig på tegel och förtjänsten var dålig. Det medförde att Carl Matzen övertog aktierna 1988. Tegelbruket drivs idag av sonen Peter Matzen (på bilden).

Adress till Gråsten:
Teglverksvej 14, 6300 Gråsten, Danmark