Om oss

Tegelmäster är din långsiktiga, kunniga och innovativa leverantör av tegel och murverk. Vi erbjuder produkter och tjänster som gör det möjligt att genomföra dina projekt, och att göra dem unika, hållbara och vackra. Genom engagemang, erfarenhet och hög servicegrad blir vi en partner i projektet – oavsett storlek. Vi är gärna med redan från ritbordet och till färdigt projekt.

Hållbarhet är vår styrka

Tegel är ett material med unika kvaliteter och som använts i mer än 5 000 år. Inget byggnadsmaterial är så hållbart, utifrån många aspekter. Det är ett naturligt material som består av lera och vatten. Det är också ett material som andas, som är hållfast och varaktigt. Tegel åldras vackert utan att kräva särskilt underhåll. Och det kan återanvändas. Tegel är ett sunt material för nu- och framtid.

Vi är mästare

Tegelmäster har all den specialkunskap om tegel och murverk som krävs i olika projekt. Vi arbetar nära våra kunder och bidrar med kompetens och erfarenhet. Vi kan erbjuda allt från enskilda produkter till komplett leverans av samtliga ingående delar i murverket. Tegelmäster har också en rad servicetjänster för att underlätta och säkerställa tegelprojekt.

Våra tegelbruk

Tegelmäster ägs av tre danska tegelbruk. Tegelbruken är belägna på Jylland och Fyn i Danmark, är privatägda och har en lång historia av tegeltillverkning.

Tegelbrukens historia1. Gråsten Teglvaerk A/S
Tegelbrukets första ägare var hertig Ernst Günter, den dåvarande ägaren till Gråsten Slott. Vid återföreningen 1920 blev tegelbruket övertaget av staten tillsammans med slottet. Läs mer…

2. Matzen Teglvaerk A/S
1750 fick en tegelmästare från Iller, tillåtelse av Hertigen af Glücksborg att ”upprätta ett tegelbruk”. Han skaffade marken som både hade bra lera, och skog som man kunde bränna med. Grundarens dotter gifte sig med en Matzen, och de båda övertog bruket. Sedan dess har bruket varit i familjens ägo. Läs mer…

3. Petersen Tegl A/S
Den 17 maj 1791 gav kung Christian VII tillåtelse till att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. Idag drivs tegelbruket av Christian A. Petersen och hans döttrar, det vill säga åttonde och nionde generation i rakt nedstigande led. Läs mer…

4. Strøjer Tegl
Strøjer Tegl är Tegelmästers senaste samarbetspartner. Jörgen Strøjer är den femte generationens tegelbruksägare i Vedstaarup på Fyn och har i över 30 år fortsatt de stolta traditionerna med hög kvalitet och god service. Även om tegel är ett byggnadsmaterial som är flera tusen år gammalt, är det också ett hållbart material med en enorm utvecklingspotential.