Husdesigner

Med hjälp av Tegelmästers Husdesigner kan du snabbt visualisera vårt breda sortiment av sten på olika typer av byggnader – från funkisvilla till offentlig byggnation. Vår Husdesigner tillåter skifte av tegel, murförband, fogfärg, fönster etc.