Hus- och murdesigner

Skapa dig snabbt en bild av det färdiga huset. Eller se hur du kan blanda olika tegel till det resultat och de effekter du eftersträvar. Du får en snabb överblick och kan prova dig fram, på några minuter och kostnadsfritt.

Husdesign

Tegelmästers Husdesigner hjälper dig att snabbt visualisera ditt tegelhus. Till ditt förfogande står Tegelmästers breda sortiment av sten; bara att låta inspirationen flöda. När du valt sten kan välja – och byta – murförband, fogfärg, fönster etc.

Starta här

Murdesign

Tegelmästers Murdesigner ger dig en snabb och tydlig möjlighet att prova dig fram till det uttryck du vill ha. Genom att procentuellt blanda olika tegel, experimentera med murförband och fogfärg kan skapa unika nyanser och skiftningar. Det färdiga resultatet kan du sedan visualisera på en väggyta eller byggnad.

Starta här